• VERTROUWELIJK
  • ANONIEM
  • GRATIS
  • ZONDER VERPLICHTINGEN

De Praktijkthermometer voor zorgprofessionals

Samenwerken, is (leren) leven met verschillen. Hoe gaat dat in uw samenwerking?

Met de Praktijkthermometer bepaalt u binnen 5 minuten de gezondheid van uw samenwerking. U doorloopt daarvoor een lijst met stellingen. Er wordt geen diagnose gesteld of oorzaak bepaald. Net als bij een koortsthermometer is de meting - 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts' - slechts een symptoom. 

Of daarna vervolgstappen wenselijk of nodig zijn en hoe dat gaat, kunt u op deze website lezen.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch of via Contact contact op met Hans de Roos of Wim Meijer, MfN-registermediators. Noteer in elk geval na het invullen van de Praktijkthermometer de persoonlijke code die tegelijk met de uitkomst verschijnt.

U vult de Praktijkthermometer anoniem in en dat gebruik is gratis, vertrouwelijk en zonder verplichtingen.